Nyeste tilskuddet til Økern Petanque Club

Siw og Trond Rekdahl fortsetter med å bidra til at klubben øker i medlemsmasse.

GRATULERER med en ny prinsesse, Kajsa Gudmundsen Rekdahl

User_128x128